okno.be
= [ code31.org mxHz.org so-on.be ]

 

BACK:
about code31  

code31 : dynamic definition [nl]

  print
 
Code31 is een open studio voor onderzoek, ontwikkeling en discussie rond technieken en denkwijzen in de media-kunst. Het is een initiatief dat de uitwisseling stimuleert tussen kunstenaars uit verschillende disciplines en de nodige ruimte biedt om te experimenteren met nieuwe technologieen. Code31 wil kunstenaars, technici, ingenieurs samenbrengen - mensen die zich specifiek toespitsen op de raakvlakken tussen kunst en technologie op niveau van onderzoek, experiment en reflectie-. Code 31 wordt georganiseerd door lahaag.org en is de onderzoekstak van OKNO, mediaplatform voor kunst en technologie.

Diversiteit.
De werking van Code31 laat zich niet binden aan een thema, noch door een bepaalde technologie. Inhoud en onderzoeksdomein worden veeleer bepaald door de wisselende participatie van de deelnemers. Eenieder komt immers vanuit zijn eigen interesse, vanuit zijn project. Elke deelnemer draagt bij door kennis (knowhow en knowledge) binnen de groep te brengen, maar evenzeer door probleemstellingen te formuleren. Op die manier onstaat een dynamisch onderzoeks-patroon dat zeer diverse aspecten binnen de artistiek technische ontwikkeling behandelt.

Collaboratie.
De diversiteit in technologie maakt het onmogelijk om bedreven te zijn op alle niveaus. Tijdens de ontwikkeling van nieuw media werk wordt men dan ook regelmatig geconfronteerd met deelaspecten die men niet of onvoldoende beheerst. Daarom wordt men gedwongen om samenwerkingsverbanden aan te gaan met anderen. Code31 stimuleert deze informele samenwerkingsverbanden, die garant staan voor uitwisseling van knowhow en continuiteit van kennisoverdracht.

Netwerk/Node.
Deze samenwerkingen manifesteren zich op verschillende niveaus; lokaal en interlokaal, fysisch en virtueel. Maar die opdeling laat zich in praktijk niet voelen. Code31 vormt in die netwerken steeds een natuurlijk knooppunt. De struktuur van het open atelier impliceert uiteraard een sterke 'lokale' netwerking, Maar evengoed zijn er globale samenwerkingsverbanden met gelijkaardige organisaties.
Code31 maakt deel uit van een globaal netwerk van organisaties.
Andere partner organisaties zijn :
Athens(GR) – Fournos
Boulder (USA) – University of Colorado
Manchester (UK) – Futuresonic; Drew Hamment
New York (USA) – [Share) digital media lab
Prague (CZ) – MediaArtLab Centrum Pro Soucasné Umení
Reykjavik (ISL) – Haraldur Karlsson
Riga (LVA) – RIXC
Sao Paolo (BRA) – FILE – Festival Internacional de Linguagem Eletronica; Paula Perissinotto
Sofia (BGR) – Bulevart Association
Tblissi (GEO) – maf_Media Art Farm
Tokyo (JPN) – Tama Art University
Toronto (CAN) – Interaccess

Code31 is in eerste plaats een wekelijkse bijeenkomst, een open atelier ter ontwikkeling van mediakunst in zijn ruimste betekenis, een vrijblijvende plaats om te experimenteren, een plek waar kunstenaars, ontwerpers en technici nieuwe technologieën aanleren of ontwikkelen, een plek om in rond te hangen en geïnspireerd te geraken.
Code31 biedt kunstenaars de gelegenheid om bepaalde aspecten in de ontwikkeling van hun projecten te onderzoeken.
Geinteresseerden zijn vrij om zich aan te sluiten bij de wekelijkse sessies en hun inbreng te doen. Zowel vraag als aanbod, probleemstelling als kennisgeving (kunnen) worden onderzocht met collega's kunstenaars, ontwerpers, technici.
Op die manier bouwen media-kunstenaars hun eigen workspace en starten ze collaboraties met anderen. Dit bepaalt de lijn, de koers die gevolgd wordt. We werken vanuit de filosofie dat we elkaar kunnen onderwijzen, een 'zelfhulpgroep' als het ware. Code31 als low-fi antwoord op een vaak te eenzijdige of beperkte high-tech approach van grote instituten.
Code31 is niet de plaats voor produktie of realisatie van individuele of groepsprojecten! Code31 is geen productie cel. Maar een plek om ideeën te toetsen aan de realiteit der mogelijkheden en keuzes. Dat neemt echter niet weg dat er outcome is in de vorm van publieke evenementen. Het is best mogelijk dat de resultaten van een bepaald experiment in een publiek context geplaatst worden. Of dat onderzoek verricht wordt in een publieke context.
Oplossingen op concrete problemen kunnen gezocht worden binnen de groep maar het kan interessant zijn om specialisten uit te nodigen. Deze ontmoetingen worden gerichte workshops en zijn noodzakelijk voor de werking van code31.
Om de continuiteit te verzekeren in kennisverspreiding en -overdracht hanteren we een dynamische open website (wiki). Een doorgeefluik, een dynamisch archief, een gedeeld gegevensbestand.


 

 


 

okno --- koolmijnenkaai 30/34 --- 1080 brussels --- belgium --- steklo♥okno.be --- tel +32 2 410 9940