okno.be
= [ code31.org mxHz.org so-on.be ]

 

closed circuits #03

unamas     print
 
"... you can see just a peep of the passage in looking-glass house, if you leave the door of the drawing-room wide open: and it's very like our passage as far as you can see, only you know it may be quite different on beyond. oh, kitty, how nice it would be if we could only get through into looking-glass house! i'm sure it's got, oh! such beautiful things in it!..."
(from the complete works of lewis carroll - a wonderland of stories, nonsense and wit.)

looking glass is een vitrine gallerie in het centrum van brussel waar kunstenaars uitgenodigd worden tot het maken van een site-specific installatie. de specificiteit van het uitstalraam, van beeld naar straat, staat centraal. de ruimte achter het 'looking glass' kan door de beschouwer niet betreden worden. openheid, uitdaging en communicatie vormen het uitgangspunt voor de ingrepen. artistiek beeld en klank gaan vanuit looking glass een dialoog aan met de eigenheid van de straat. de nadruk ligt hierbij op gebruik van de specifieke ruimte en locatie van looking glass, maar ook op een zekere procesmatigheid. daar waar dagelijks veel (dezelfde) mensen passeren wordt een beroep gedaan op de verbeelding en oplettendheid van de toeschouwer. het opbouwen van een, al dan niet kortstondige, relatie met de voorbijganger is essentieel.

 

 


 

okno --- koolmijnenkaai 30/34 --- 1080 brussels --- belgium --- steklo♥okno.be --- tel +32 2 410 9940