okno.be
= [ code31.org mxHz.org so-on.be ]

 

entretien infini #02

unamas     print
 
In een schuttingsmuur van een braakliggend terrein in het centrum van de stad zijn 10 kleine speakers gemonteerd. Binnen een onbepaalde tijdsspanne wordt een draaiboek afgewerkt met geluidsfragmenten. De voorbijganger activeert via infrarood sensors de geluidsbronnen wanneer hij de locatie nadert. Hij wordt overvallen door stemmen uit de muur.

Deze stemmen vertellen elk hun eigen verhaal, maar door een at random-techniek worden de verhaal-fragmenten door mekaar gehaald. Soms overlappen de stemmen mekaar, en krijgen we een babel-situatie; op andere momenten vullen de fragmenten mekaar schijnbaar aan, of soms nog zijn alleen geminimaliseerde omgevingsgeluiden hoorbaar.
In de klank-weergave wordt er gespeeld met impressies, met herinnering, met plaats en tijd. De luisteraar wordt in dit spel betrokken, en al snel wordt het hem duidelijk dat de werkelijkheid niet is wat men ziet of hoort.

Door de at random-weergave techniek krijgen we dus niet alleen een steeds veranderend tekstscenario, maar ook een oneindig veranderende ambient klankband.
De toeschouwer wordt figuurlijk uitgenodigd te reageren en het verhaal af te maken. Hij wordt gedwongen tot een constante heroverweging van zijn positie tenopzichte van de installatie.

 

  

 

 

okno --- koolmijnenkaai 30/34 --- 1080 brussels --- belgium --- steklo♥okno.be --- tel +32 2 410 9940