okno.be
= [ code31.org mxHz.org so-on.be ]

 

continuun cinema :: the vision machine

id 640 not found

  
Continuum Cinema : the Vision Machine1 is een onderzoeksproject naar de productie-, presentatie en perceptie van collaboratieve werken in de hedendaagse kunst... more

 
De samenstelling van deze theoretische context gebeurt vanuit de invalshoek van de taal van nieuwe expressievormen en de nieuwe mogelijkheden tot communicatie en collaboratie die deze met zich meebrengen... more

 
De Historische avant-gardes is een verzamelnaam voor een aantal bewegingen die ontstonden aan het begin van de 20ste eeuw. Deel uitmakend van een ‘nieuwe’ maatschappij die voortkomt uit de tweede industriële revolutie willen ze radicaal breken met bestaande tradities... more

 
de moderne maatschappij
De nieuwe expressievormen van de avant-gardes zorgden voor een radicale verandering in de communicatie van de kunst met de maatschappij... more

 
Theodor Adorno [1903-1969] was één van de belangrijkste denkers van de Frankfurter Schule, en droeg in belangrijke mate bij aan de kritische theorie die daar ontwikkeld werd... more

 
De relatie inhoud/vorm is uiteraard niet de enige norm voor de esthetische beleving van het kunstwerk. De positie van de kunstenaar is bepalend bij het tot stand brengen van het esthetisch aspect en deze positie voltrekt zich vanuit de culturele en sociale en morele invloedssfeer... more

 
Het werk van Gertrude Stein vormt het scharnierpunt tussen het theoretische en het praktische deel van deze thesis. Haar essay ‘composition as an explanation’44 wordt gebruikt als uitgangspunt voor de realisatie van de multimedia installatie Essential Emptiness... more

 
De computer als elektronische machine heeft het kunstwerk tot een dynamisch en interactief systeem gemaakt waar toeschouwer en kunstwerk tot één systeem samensmelten... more

 
De elektronische media drukken een steeds grotere stempel op onze realiteitsbeleving. De relatie tussen mens en machine wordt bepaald door de fysiologische, psychologische en culturele condities van de mens en door de technische, mechanische en elektronische structuur van machines... more

 
Uit de theoretische research rond dit onderzoek naar collaboratieve mediawerken [die veel ruimer was dan de neerslag die hier gepresenteerd wordt] stel ik vast dat zich in het huidige postmoderne/digitale tijdperk opnieuw een splitsing voordoet tussen twee culturen... more

 

 

okno --- koolmijnenkaai 30/34 --- 1080 brussels --- belgium --- steklo♥okno.be --- tel +32 2 410 9940