okno.be
= [ code31.org mxHz.org so-on.be ]

 

BACK:
okno public02  

is there still radio art?
the spirit of radio as activism.

researchproject okno/rits
[2006-2007]
    print
 
okno brussels
 
In dit onderzoek wordt het medium radio onder de loupe genomen. Meer bepaald wordt het subversief potentieel van het medium geëxploreerd, voornamelijk in de context van alternatieve gebruiken en praktijken van het medium.
Wanneer we terugblikken op de geschiedenis van het medium kunnen we immers twee parallelle ontwikkelingen traceren. Enerzijds zien we de evolutie van radio als een medium dat in eerste instantie gericht is op het distribueren van content (cfr. de geschiedenis van de omroepen). Daarnaast botsen we echter ook op een rijke historiek van radio als een artistiek medium op zich.
In het onderzoek wordt voornamelijk het tweede parcours belicht, waarbij we in een eerste fase o.a. via alternatieve zendprocédés [internet en ‘narrowcasting’] onderzoeken hoe radio zelf een canvas wordt voor een artistiek werk [dus niet een kunstwerk uitzendt of bericht over kunst.]. In een tweede fase willen we dan terugkoppelen naar een meer conventionele radiopraktijk [‘broadcast’] en nagaan waar we een ontmoeting krijgen tussen beide historische ontwikkelingen en op welke manier radio als artistiek medium kan aangewend worden in transdiciplinaire kunstvormen.

Als richtinggevende voorbeelden kunnen we hier onder meer verwijzen naar de experimenten met diverse radioconcepten van o.a. John Cage, die als gangmaker en ‘exemple par exellence’ voor een groep kunstenaars het medium radio van binnenuit benaderde en het op een subversieve manier binnen andere kunstvormen aanwendde.
Een [later] voorbeeld uit een andere hoek is de Oostenrijkse Kunstradio, waar onder leiding van Heidi Grundmann reeds eind jaren ’80 en begin ’90 geëxperimenteerd werd met de praktijk van radio-art en hedendaagse technologie binnen de electronische ruimte: realtime sensorgestuurde connected performances tussen New York en Graz, geconnecteerd via telefoonlijnen!

Het zwaartepunt van dit onderzoek ligt dus op de artistieke onderzoekspraktijk. Hiervoor wordt een samenwerking opgezet tussen de radioafdeling en OKNO, een artistiek onderzoeksplatform dat werkt rond kunst en technologie, met een focus op het transciciplinaire gebruik van audiokunst. Okno brengt de organisaties code31.org, mxHz.org en so-on.be samen en heeft tot doel de ontwikkeling, creatie en presentatie van nieuwe media-initiatieven te stimuleren.
In samenwerking met de afdeling Radio wordt voor het academiejaar 2006-2007 een programma samengesteld van workshops, live-performances en lezingen die elk vanuit hun specifieke methodologie het heterogeen domein van de experimentele radiofonie belichten. Zo nemen de workshops de vorm aan van een aantal praktische oefeningen in het maken van realtime (activistische) geluidskunst. Hiervoor wordt samengewerkt met onder andere Tetsuo Kogawa (jp; workshop miniFMtransmitters), Guy De Bièvre [be; antenna workshop] en réseau citoyen [be; public space open hardware network].
Deze workshops worden aangevuld met een aantal live performances, zoals het radioballet van Ligna, [de; een performance waarbij publiek wordt opgeroepen samen te komen in een publieke ruimte vergezeld van een draagbare radio] en de miniFM parties van Tetsuo Kogawa. Tot slot wordt dit alles breder gecontextualiseerd aan de hand van een reeks lezingen omtrent o.a. radio activism [de; Ole Frahm], Radiokunst in de 20e eeuw [be; Guy De Bièvre], 2wayRadio [be; Guy Van Belle] en o.v. enkele internationale sprekers zoals Golo Föllmer [de, net] of Gregory Whitehead [usa; Wireless Imagination: sound, radio & the avant –garde].
Uiteraard kan dit programma permanent aangevuld of bijgestuurd worden naargelang de besognes van het onderzoek.

Dit onderzoeksluik wordt gespreid over twee academiejaren. In het eerste academiejaar [2006-2007] ligt de focus op het artistiek onderzoeksproces, het traceren van historische voorbeelden waarbij radio specifiek wordt aangewend als een artistiek medium en de organisatie van de lezingenreeks.
De tweede fase van het onderzoeksproject situeert zich in het academiejaar 2007-2008 waarbij verder gewerkt wordt op de bevindingen uit de eerste onderzoeksfase en waarbij gekeken wordt op welke manier de onderzoeksresultaten best ontsloten kunnen worden : publicatie gedrukt met CD, of online geïllustreerd met radiofragmenten.
De optie is om met de studenten 1ste meesterjaar en met de masterclass audio over de 2 jaren een 2-jarig project op te starten dat het geheel van het onderzoek creatief archiveert in een artistieke radiodocumentaire. 

 


 

okno --- koolmijnenkaai 30/34 --- 1080 brussels --- belgium --- steklo♥okno.be --- tel +32 2 410 9940