okno.be
= [ code31.org mxHz.org so-on.be ]

 

BACK:
online works  

Forest Data Mining

physical in musica, online in okno     print
 
Forest Data Mining is een collectief project waarin een 'ecologische mapping' van het [klanken]bos wordt gemaakt. De topologische data worden auditief verwerkt in algoritmische composities, die achteraf via de internet radio-okno en ook in situ via radio Forest worden uitgezonden.

Collectief: het project wordt onderzocht, ontwikkeld en uitgevoerd door een kerngroep digitale kunstenaars van okno [componisten, programmeurs, electronicaspecialisten, wetenschappers en audiovisuele kunstenaars] .

Mapping: het betreft een landschapsanalyse [of beter 'bos'analyse] waarbij een 'ruimtelijke' databank wordt aangelegd. De parameters die in de databank worden opgeslagen zijn afkomstig van o.a. een klimatologische, geomorfologische, topografische, magnetische, ecologische, ... analyse van het te scannen bos-gedeelte. Deze variabelen worden realtime in klanken omgezet en op een generatieve wijze ter plaatse hoorbaar gemaakt. Op deze manier maakt het bos zelf zijn eigen, continu veranderend, muziekstuk.

Een eerste aanzet wijst in de richting van het werken met geografische informatiesystemen [GIS] en allerhande sensoren. Daarvoor zal in de beginfase contact worden opgenomen met universitaire afdelingen geografie. Een goede kennis en artistiek beheer van databases is eveneens onontbeerlijk. Hiervoor wordt samengewerkt met architectuur/informatica-specialisten van okno. En uiteraard is de 'vertaling' naar klank + de hardware presentatiewijze [sensors, speakers, etc.] in situ uiterst belangrijk. Verschillende [electronische] componisten [van binnen en buiten okno] zijn reeds aangesproken en enthousiast over het project.

Een bos is een levend, constant veranderend organisme. Die veelvuldigheid aan beweging kan gemeten worden, kan data opleveren. Die continue gegevensstroom kan wereldwijd ter beschikking worden gesteld van geluidskunstenaars en muziekmakers die hem op hun beurt opnieuw omzetten in andere, hoorbare beweging. Het resultaat kan zowel opnieuw het bos worden ingestuurd als op het internet gestreamd.
Componisten kunnen ook gevraagd worden met de data specifiek werk te maken.

Wat kan er allemaal gemeten worden?
-licht (verschillende vormen: zichtbaar, U.V., I.R.,...)
-temperatuur
-beweging (wind, trillingen, groeiprocessen,...)
-vochtigheid (lucht, grond...)
-aanwezigheid (levende wezens)
-geluid
-electro magnetische straling

Deze gegevens worden via internet gestreamd (je krijgt dus de cijfers van de continue beweging te lezen), samen met de klank van het bos en eventueel ook een beeld van het bos. De getallen kunnen worden aangewend om een muziekstuk/geluidswerk te maken of om het geluid van het bos te manipuleren. Naast de data stroom kan er ook al een eerste omzetting gebeuren naar MIDI zodanig dat je zowel ter plekke als op het internet reeds een eerste 'omzetting' te horen krijgt. 

  
"I think that natural sounds should be directly available globally from their sources without any packaging, and be transmittable to the home via prompting from the telephone's keypad... more

 

 

okno --- koolmijnenkaai 30/34 --- 1080 brussels --- belgium --- steklo♥okno.be --- tel +32 2 410 9940