okno.be
= [ code31.org mxHz.org so-on.be ]

 

BACK:
SE30  

hyperbolic

persbericht + discussieforum     print
 
friday march 24, 2006
stuk, leuven
 
HYPERBOLIC PERSBERICHT
Een project met foam, okno, agentschap, Daina Taimina, Stefaan Quix, IBK/IAK – samengesteld door ed.projects
-----
Van 24 maart – 21 april 2006
STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven
-----
Openingsuren: ma-vr 10-18u, zo 14-17u (open tot 20u30 indien er andere voorstellingen spelen in STUK)
-----
Het Digitaal Platform van de steunpunten IAK en IBK organiseert op woensdag 19 april van 16 tot 19u een debat over collectieven en hun praktijken naar aanleiding van de tentoonstelling HYPERBOLIC in STUK te Leuven.

Een debat over: collectieven, samenwerken, de andere rol van kunstenaars, hoe collectieven ontstaan, welke relatie ze onderhouden met culturele organisaties, relaties met programmamakers en tentoonstellingsmakers.

Met: Okno, FoAM, agentschap, Constant, PTTL, Nova, Edith Doove, Simon Pope, Saul Albert, Wendelien van Oldenborgh, e.a.
Moderator: Dirk De Wit (IAK/IBK)
Reserveren via: 09 / 267 90 40 of info@ibknet.be

-------

Vertrekkend van de “hyperbool” als verbindende figuur, kijkt het project ‘Hyperbolic’ naar de werking van het collectief, op de rand van kunst en wetenschap, in een uitwisseling van het persoonlijke individuele en het anonieme collectieve.

De eerste inspiratiebron bestond uit de hyperbolische figuren van de Letse wiskundige Daina Taimina (°1954) die zich met haar werk op de grens van wetenschap en (toegepaste) kunst bevindt. Haar gehaakte hyperbolen gebruikt ze in haar lessen en seminaries geometrie om wiskundige modellen te visualiseren. Dankzij The Institute for Figuring uit Los Angeles (www.theiff.org) kregen haar hyperbolen vanaf 2005 grote media-aandacht, o.a. via interviews in Interweave Knits, The New York Times en Cabinet. Zo bereikte haar werk ook de kunstwereld.

Vanuit dit gegeven nodigde ed.projects (www.edprojects.be) , het kunstagentschap van Edith Doove, naast Daina Taimina een aantal internationaal opererende collectieven uit die hun basis in Brussel hebben: foam, okno en agentschap. Samen ontwikkelden ze een kunstproject dat het werk en gedrag van collectieven onderzoekt en de algoritmes in vraag stelt die de matrix van haar zelforganiserende ontwikkeling vormen.

-------

okno/code31 (www.okno.be) creëerde voor HYPERBOLIC de “SE/30 :: welcome to the 20th century back!” - installatie.

Aan de oorsprong staat de aankoop zo’n tien jaar geleden van 20 Mac’s SE/30 computers van Ernst & Young door Young Farmers Claim Future, inclusief de ethernet kaarten, kleine microfonen, muizen en keyboards. Het plan was om een audiovisueel orkest te creëren met de SE/30s. De voornaamste gedragslijnen zouden in een score op een nieuwe krachtige computer geïmplementeerd worden die de 20 individuele scores naar elke speler/computer zou updaten via een ethernet verbinding en zou functioneren als de dirigent van het orkest. Zover kwam het helaas niet, omdat de opdracht geannuleerd werd.

Vandaag heeft Code31 de 20 SE's van Young Farmers Claim Future overgenomen en heeft ze een installatie ontwikkeld op basis van cellulaire automata.

Cellulaire automata zijn algoritmen die gebaseerd zijn op het volgende principe: de status van een cel wordt bepaald door van de status van de cellen aan weerszijden. Er wordt een regel gekozen om deze functie te bepalen. Omdat alle cellen gelijk zijn ontstaan er, wanneer je een goede regel kiest, complexe patronen. Elke SE/30 is een cel die zich aan haar omgeving aanpast en zo patronen van samenwerking vormt.

Het geluid is gemoduleerd en het beeld geplot door de status van de computer die het genereert. In het rijk van General Midi en Quicktime Musical Instruments is de esthetiek van de fout een noodzakelijkheid. Digitale artefacten vervormen mobiele telefoonachtige timbres in abstracte structuren.

De zwaarte van het beeld, geluid en de communicatieprocessen, verplichten de computer om te acceleren/af te remmen analoog aan de complexiteit van de huidige status waardoor een continuüm ontstaat, een kinetisch paradigma, dat hyperbolische structuren tot in het oneindige verknoopt. Abrupt maar moeiteloos nestelt het zich in een nieuw verworven quantum niveau in een oneindige lus met slechts een, uiteindelijk doel: een genadeloze essentiële paniek te veroorzaken die dit reliek uit lang vervlogen tijden naar de digitale begraafplaats verwijst waar het thuishoort…

okno is een medialab en platform voor code31, mxHz.org en so-on.be. Zelforganisatie is in hun ogen een proces waarin de interne organisatie van een systeem, met name een open systeem, toeneemt in complexiteit zonder sturing door een externe bron.

-------

foAM (fo.am) ontwikkelde exclusief voor Hyperbolic een aantal low-tech experimenten, die patronen, structuren en materialen onderzoeken die in staat zijn niet-cartesiaanse geometrische vormen uit te drukken. Wat gebeurd er wanneer mathematische functies geknoopt, gebreid, gevouwen, gesneden en genaaid worden? Welke vormen kunnen we ervaren wanneer parallelle lijnen een beetje minder equidistant worden en uiteenlopen richting oneindigheid? Welke effecten kunnen verschillende schaalverhoudingen van hyperbolische vormen op ons evenwichtsgevoel hebben en op onze ervaring van de ruimte? FoAM onderzoekt deze vragen door prototype hyperbolische oppervlaktes en structuren te maken die gedurende de tentoonstelling in STUK zullen groeien.

foAM is een onafhankelijk laboratorium gebaseerd op multidisciplinaire modellen van culturele expressie, hoog kwalitatief opererend op het vlak van onderzoek, productie, presentatie en reflectie van creatieve praktijken. Kunst is in hun ogen een voortdurend proces waarin geparticipeerd kan worden en auteurs en publieke gelijke partners zijn.

-------

agentschap maakt een continue archief van voorbeelden van “quasi-dingen”. Dit zijn dingen die zich bevinden op de grens van de legale classificatie natuur en cultuur. Met andere woorden deze dingen bewegen van evolutie naar creatie en omgekeerd.

Voor Hyperbolic zal Agentschap zijn archief van specimens van quasi dingen uitbreiden met voorbeelden die gerelateerd zijn aan de patenteerbaarheid van computer software. Computer programma’s vielen in het verleden niet onder patentbescherming. Programma’s werden beschouwd als een wiskundig algoritme dat buiten het statuut van het patent valt. Vanuit een legaal oogpunt wordt een algoritme gedefinieerd als een daadwerkelijke of natuurlijke relatie die tot de natuur behoort.

Rechtbanken werden echter geconfronteerd met de vraag of een bepaald software programma gepatenteerd kon worden. De methode om binair gecodeerde decimale cijfers in puur binaire cijfers om te zetten werd niet als een uitvinding beschouwd door het U.S. Supreme Court in 1972. In 1981 besloot het U.S. Supreme Court dat de methode voor directe digitale controle van gietpersen voor rubber beschouwd kan worden als een proces dat geïmplementeerd is in een machine die een wiskundig algoritme gebruikt voor een praktische toepassing. Vanuit een legaal oogpunt wordt een proces gedefinieerd als stap-voor-stap procedure van industriële productie die tot cultuur behoort.

agentschap gebruikt twee rechtszaken, Gottschalk vs Benson (1972) en Diehr vs Lutton (1979), waarin de bescherming van software als uitvinding bediscussieerd worden om voorbeelden van “quasi” dingen te vinden of dingen die van de classificatie van natuurlijke algoritmes verschoven zijn naar de classificatie van culturele processen of omgekeerd.

Zoals andere agentschappen is “agentschap” een fictief legal persoon. Dit generieke agentschap werd in 1992 opgericht door kunstenaar Kobe Matthys. Agentschap werkt internationaal en heeft zijn basis in Brussel.

-------

HYPERBOLIC is een open en gedurende de periode dat het project loopt, veranderlijke ruimte. Er vinden daarom ook verschillende evenementen plaats tijdens de openingsuren:

De Brusselse bassist en componist Stefaan Quix (°1967) brengt tijdens HYPERBOLIC zijn complete Drie monochromen-cyclus: het eerste deel tijdens de opening op 23 maart, het tweede deel op dinsdag 11 april en tot slot tijdens de finissage op 21 april. (zie www.cheloniamydas.org).

FoAM organiseert de volgende activiteiten tijdens de openingsuren:
Donderdag 30 maart : materiaalexperimenten
Donderdag 6 april : realisatie extra grote hyperbool
Donderdag 13 april : workshop voor kinderen in aanwezigheid van Daina Taimina

------- 

 


 

okno --- koolmijnenkaai 30/34 --- 1080 brussels --- belgium --- steklo♥okno.be --- tel +32 2 410 9940