okno.be
= [ code31.org mxHz.org so-on.be ]

 

debat: over collectieven en hun praktijken

  print
 
wednesday april 19, 2006
stuk, leuven
 
Het Digitaal Platform van de steunpunten IAK en IBK organiseert een debat over collectieven en hun praktijken naar aanleiding van de tentoonstelling Hyperbolic in STUK te Leuven.

Vandaag zien we allerlei samenwerkingsvormen ontstaan tussen kunstenaars in verschillende contexten en om verschillende redenen. Via digitale platformen kunnen kunstenaars uit verschillende disciplines gemakkelijk samenwerken, ongeacht de plaats waar ze zich bevinden. Bestaande kunstpraktijken veranderen er grondig door. Kunstenaars willen in die netwerkomgeving over hun eigen instrumenten beschikken (zoals databases, interfaces of software) en ze zelf bouwen om te kunnen werken met interactiviteit en participatie. Ze zijn daarbij op zoek naar meer open, dynamische en collaboratieve toepassingen dan de media-industrie ons aanbiedt. Soms werken kunstenaars daarvoor nauw samen met programmeurs en wetenschappers. Hoewel methoden en finaliteit verschillen, wordt de kloof tussen kunst, wetenschap en technologische ontwikkeling er kleiner door. Bij die ontwikkeling willen kunstenaars niet telkens van nul beginnen of het wiel heruitvinden. Kunstenaars werken op elkaars ontwikkelingen verder en stellen die op hun beurt weer open voor nieuwe toepassingen of verdere ontwikkelingen. ‘Open source’ is niet alleen een technische term voor de open broncode die deze verdere uitbouw van de code vergemakkelijkt, maar het staat ook voor een manier van samenwerken die gebaseerd is op het uitwisselen en delen van kennis. Ook het publiek wordt betrokken bij het opzetten van projecten omdat zij meestal een actieve rol krijgen, feedback geven en het werk zelf mee zullen bepalen. Sommige kunstenaars laten een eigen inbreng van het publiek toe die vaak weer inspirerend kan zijn voor de makers. De rol van de makers kan ook bestaan uit het aanleveren van bepaalde mediatoepassingen, zodat de gebruikers er hun eigen mediaomgevingen mee kunnen creëren. Dergelijke intense samenwerkingsvormen veroorzaken een permanente staat van incubatie, overgang, mutatie, kwetsbaarheid en uitwisseling. Kunstenaars denken in dat proces voortdurend na over digitale technologie, over wat ze gecreëerd hebben, hoe dit door deelnemers wordt gehanteerd, hoe dit begrepen kan worden en hoe de ontwikkeling gearchiveerd kan worden om het door te geven. En ze doen dit in een internationale context van uitwisseling, coproductie en netwerken. Onderzoek, creatie en publiek maken staan in een dynamische relatie met elkaar en zijn niet gescheiden. Daardoor verandert ook de rol van de tentoonstellingsmaker omdat de tentoonstelling soms een verderzetting is van het creatieproces. Ook in stedelijke omgevingen zien we gelijkaardige vormen van samenwerking ontstaan. Kunstenaars delen er kennis en creativiteit met kunstenaars, bewoners en andere kennisvelden (antropologie, sociologie ... ). Soms wordt er gewerkt in collectief verband, soms zijn het leden van het collectief die een werk maken waarop de anderen feed-back geven, en waarvan de bouwstenen door andere leden herbruikt kunnen worden. Ook hier ontstaat de idee van interventie, feedback, uitwisseling, documenteren en een open en levend archief.

Een debat over: collectieven, samenwerken, de andere rol van kunstenaars, hoe collectieven ontstaan, welke relatie ze onderhouden met culturele organisaties, relaties met programmamakers en tentoonstellingsmakers.
Met: Okno, FoAM, agentschap, Constant, Edith Doove, Simon Pope, Saul Albert, Wendelien van Oldenborgh, e.a.
Moderator: Dirk De Wit (IAK/IBK)

Een organisatie van Digitaal Platform van de steunpunten IAK en IBK, in samenwerking met STUK en ed.projects, naar aanleiding van de tentoonstelling Hyperbolic.

Woensdag 19 april van 16u tot 19u in STUK, Naamsestraat 96 te Leuven. Voertaal: Engels. Gratis toegang. Reserveren via: 09 / 267 90 40 of info@ibknet.be (maak melding van naam, organisatie, telefoon)
 

 


 

okno --- koolmijnenkaai 30/34 --- 1080 brussels --- belgium --- steklo♥okno.be --- tel +32 2 410 9940