okno.be
= [ code31.org mxHz.org so-on.be ]

 

BACK:
launch of .x-med-a. magazine  

.x-med-a. magazine

nieuwsbrief IAK     print
 
Okno, nadine, iMAL en FoAM presenteren publicatie over experimentele mediakunst met als titel ‘.x-med-a.’

Deze publicatie bevat meer dan 40 bijdragen van kunstenaars, vormgevers, ontwikkelaars en theoretici zoals Matthew Fuller, Joey Berzowska, Casey Reas, Akihiro Kubota, Gert Aertsen, Nicolas d’Alessandro, Guy Van Belle, Yves Bernard, Maria Blaisse, Christoph de Boeck, Carole Collet, Nicolas Collins, Jelle Dierickx, Margot Jacobs, Annemie Maes, Julian Oliver, David Rokeby, Sabine Seymour, Angelo Vermeulen, Els Viaene, Yon VisellRachel Wingfield,…De teksten in de vorm van artikels, interviews, collage’s en poëzie zijn een reflectie op educatie en spel, poëzie en esthetiek, technologie en samenwerking, politiek en economie van de experimentele mediakunst. Rijk geïllustreerd met foto’s van workshops, afbeeldingen van creaties, screenshots en illustraties.
Met deze bijdragen reflecteren de schrijvers op een serie workshops die plaatsvonden in 2004, 2005 en 2006 rond zeer diverse thema’s en technieken uit de experimentele mediakunst. Ze werden georganiseerd door vier onafhankelijke Brusselse kunstinitiatieven die werken rond technologie: nadine, okno, FoAM en iMAL. Met deze workshops werd een ruimte geboden aan makers die werken met nieuwe media en technologie, en daarrond kennis, ervaring en expertise willen uitwisselen op basis van dialoog, samenwerking en leren van elkaar.

De publicatie staat integraal online en je kan ze downloaden, delen, printen en doorbladeren:
x-med-a.be/xmeda.screen.pdf

De publicatie is ook mooi uitgegeven in boekvorm (137 p, kleur) en kan besteld worden via: info@xmeda.be
xmeda.be

gerealiseerd met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), Vlaamse Gemeenschap en Communauté française de Belgique


 

 


 

okno --- koolmijnenkaai 30/34 --- 1080 brussels --- belgium --- steklo♥okno.be --- tel +32 2 410 9940